zaterdag 28 juni 2014

Winners Chalenge #46 Sketch


Goodmorning all. A new saturday so time to announce some winners. This time we have more winners than usually because we have some shared places in our top 3.

Goedemorgen allemaal, het is alweer zaterdag dus tijd voor winnaars. Deze keer een wel heel bijzondere uitslag met meer winnaars dan gebruikelijk omdat we een aantal dubbele winnaars hebben deze keer.

So we start we a shared first place in our top 3

We beginnen onze top drie met een gedeelde eerste plaats

Anita and Judith, please contact me, both of you win the opportunity to be our guest designer for one of our following challenge


Nelleke wil je contact met me opnemen? Jullie beiden mogen gastdesigner zijn voor een van onze volgende uitdagingen. 

The second winner is 

op de tweede plaats And the third place is also a shared place for 

En ook een gedeelde derde plek voor and Cynthia


And our Crazy for CAS winner this week is

En onze Crazy for CAS winnaar deze week isChantal please contact me, so our sponsor can send you your price. 

Chantal neem even contact met mij op zodat je je prijs in ontvangst kan nemen 


There is still time to play with our current challenge. You can link up your creation until friday july the 4th 8PM

Er is nog steeds tijd om mee te doen met onze huidige challenge. Je hebt nog tot vrijdag 4 juli 20:00 om je inzending in te sturen.

zaterdag 21 juni 2014

Challenge #47 Stenciling


Today, june 21st,  we welcome the Summer season with a new challenge here at Crazy For CAS. Hopefully we will have a great, warm en beautiful summer. Our challenge for 2 weeks to come: Use a stencil. We are excited to see what you're going to create. Good Luck!

Vandaag, 21 juni, luiden we de Zomer in met een nieuwe challenge hier op Crazy for CAS. En hopelijk krijgen we een heerlijke warme, mooie zomer.
Onze uitdaging voor de komende 2 weken: Gebruik een Stencil. Wij zijn weer benieuwd naar alle mooie uitwerkingen. Succes!


And also this time a great price to win. Sponsored by Miranda from Stampin Utopia. As usually  a surprise from Stampin' Up! 

En ook deze keer weer een super prijs te winnen beschikbaar gesteld door Miranda van Stampin Utopia. Zoals gebruikelijk een superleuke verrassing van Stampin' Up!

Here are the beautiful inspirational creations made by the desingteam.

Zie hier de prachtige inspiratievoorbeelden van ons desingteam.

Miranda
Ellen


Anja


Sientje


You can link up your creation until friday july the 4th 8PM

Je kunt je creatie linken tot vrijdag 4 juli 20:00


zaterdag 14 juni 2014

Winners Challenge #45 Balloons


Goodmorning everyone, saturday morning again and time to announce some winners.

This time I've decided to choose the winners with random.org

Goedemorgen allemaal, tjonge er is alweer een week voorbij. Maar niet getreurd want dat betekend dat ik de winnaars van de uitdaging Maak een cratie met ballonnen bekend ga maken.

Deze keer heb ik besloten om de winnaars te laten kiezen door de random.org

So here is the top three according to mister Random.

De top drie volgens mister Random.

The first place is for entry number 12

Op de eerste plaats inzending nummer 12

Nelleke


Nelleke, please contact me, you win the opportunity to be our guest designer for one of our following challenge

Nelleke wil je contact met me opnemen? Je mag gastdesigner zijn voor een van onze volgende uitdagingen. 

The second place is for entry number 3

op de tweede plaats inzending nummer 3

Lynne in NI


The third place is for entry 22

Op de derde plaats inzending nummer 22

Maaike


And the Crazy for CAS winner is entry 13

En de Crazy for CAS winner inzending nummer 13

Marfien


Marfien please contact me, so I can send you your price. 

Marfien neem even contact met mij op zodat je je prijs in ontvangst kan nemen 


There is still time to play with our current challenge. You can link up your creation until friday june the 20th 8PM


Er is nog steeds tijd om mee te doen met onze huidige challenge. Je hebt nog tot vrijdag 20 juni 20:00 om je inzending in te sturen.

zaterdag 7 juni 2014

Challenge #46 Sketch


Goodmorning every one, it is saturday again and that means that we have a new great challenge for you.

Goedemorgen allemaal, het is alweer zaterdag en dat betekend dat we opnieuw een leuke uitdaging hebben voor jullie. 


Sponsored by MadebyMaly

Gesponsord door MadebyMaly
With this great price to win

Met deze superleuke prijs 


This time we have a sketch for you. And as usually you can flip the sketch or rotate. As long as we can recognize the sketch and your creation is CAS.

 Deze keer hebben we een sketch. En net als altijd mag je de sketch draaien, spiegelen, op zijn kop of op zijn zij, maakt niet uit, zolang we de sketch maar duidelijk kunnen herkennen en zolang je creatie CAS is. 


Lets take a look at the beautiful creations made by our great design team.

Het design team heeft weer mooie voorbeelden voor jullie gemaakt.

SientjeGerdine


Anita


You can link up your creation until friday June the 20th 8PM

Je kunt je creatie tot vrijdag 20 juni 20:00 linken.