zaterdag 1 november 2014

Winners #55 One Layer Card

Goodmorning, here we are again with a new top 3 and a new winner. Thanks to all 50  participants for our one-layer-card-challenge!

Goedemorgen, hier zijn we weer met een nieuwe top 3 en een nieuwe winnaar. Bedankt aan alle 50 deelnemers die met onze one-layer-kaart-challenge mee hebben gedaan! 

Top 3:
Please contact Marlieke: ( jufmarlieke @ live . nl ) You may be our guest designer if you like.
Neem even contact op met Marlieke ( jufmarlieke @ live . nl ) want als je het leuk vindt mag je een keer onze gastdesigner zijn.

2. Ela

Ladies, don't forget to grab our top 3 badge for your blog.

Dames, neem gerust de top 3 badge uit de sidebar om op je blog te plaatsen.

And the Crazy for CAS winner.........

En de Crazy for CAS winnaar...........

Please contact Marlieke ( jufmarlieke @ live . nl ) to claim your prize, gave by STAMPlorations. You can also take our winner badge to show on your blog.

Jij mag contact opnemen met Marlieke  ( jufmarlieke @ live . nl ) voor je prijs, beschikbaar gesteld door Stamplorations. En als je het leuk vindt, mag je onze winnaarsbadge op je blog plaatsen.

You can still play with our  next challenge  that will end on friday novembre the 7th at 8PM.
 Please don't forget to link your blogpost and not your entire blog.

Je kunt nog meedoen met onze huidige challenge. Die loopt nog tot en met 
vrijdag 7 november   20:00.
Vergeet niet om alleen te linken naar het blogbericht en niet naar je gehele blog.

2 opmerkingen: