zaterdag 22 februari 2014

Winners Challenge # 37 Inspiration Picture

Goodmorning, here we are again with a new top 3 and a new winner. Thanks to all 20 participants for our sketch challenge!

Goedemorgen, hier zijn we weer met een nieuwe top 3 en een nieuwe winnaar. Bedankt aan alle 20 deelnemers die met onze sketch challenge mee hebben gedaan! 

Top 3:
1: By Mina


(please contact Sientje. You may be our guest designer if you like)
(neem even contact op met Sientje, want als je het leuk vindt mag je een keer onze gastdesigner zijn)

Ladies, don't forget to grab our top 3 badge for your blog.

Dames, neem gerust de top 3 badge uit de sidebar om op je blog te plaatsen.

And the Crazy for CAS winner.........

En de Crazy for CAS winnaar...........Please contact Sientje to claim your prize. You can also take our winner badge to show on your blog.

Jij mag contact opnemen met Sientje voor je prijs. En als je het leuk vindt, mag je onze winnaarsbadge op je blog plaatsen.

You can still play with our  doilies-challenge  that will end on friday february the 28th at 8PM.
 Please don't forget to link your blogpost and not your entire blog.

Je kunt nog meedoen met onze huidige doilies-challenge. Die loopt nog tot  vrijdag  28 februari  20:00.
Vergeet niet om alleen te linken naar het blogbericht en niet naar je gehele blog.

zaterdag 15 februari 2014

Challenge #38 Doilies


Good morning we are back with another new challenge here at Crazy for CAS. Wow what a beautiful entries we have had this last challenge, It will not be easy for us to choose a top three and a winner. 

Goedemorgen bij alweer een nieuwe challenge van Crazy for CAS. Wauw wat een gave inzendingen hebben we gehad afgelopen challenge, dat wordt nog een hele klus om daar een top drie en een winnaar uit te zoeken. Jammer eigenlijk dat het er niet zoveel waren. 

This time, a challenge which is not so very difficult. And which is sponsored by Miriam. Miriam is not only part of our design team but also of team Utopia. Yes she is also an enthusiastic Stampin' Up demonstrator. The price she made available is a Stampin' Up price.

Deze keer een challenge die niet zo heel moeilijk is. En die gesponsord wordt door Miriam. Miriam maakt niet alleen deel uit van ons designteam maar ook van team Utopia. Ja ook zij is een enthousiaste Stampin' Up demonstratrice. De prijs die zij beschikbaar heeft gesteld is dan ook een Stampin' Up prijs.

And to win that price, you only have to make a CAS creation with 1 or more doilies.  Paper doilies, stamped doilies, half, whole, pieces, as long as we can see doilies. To make it a little bit difficult ;) you may not use design paper with doilies.

Well that would be easy peasy.

En om die te kunnen winnen hoef je alleen maar een CAS creatie te maken waar je 1 of meerdere doilies in verwerkt.  Papieren doilies, gestempelde doilies, halve, hele, stukjes, zolang we maar doilies zien. Om het toch een klein beetje moeilijk te maken ;) mag je geen design papier met doilies gebruiken.

Nou dat moet helemaal lukken toch?!

The design team had a lot of fun creating cards with doilies, we've been busy cutting, stamping, and diecutting.

Wij zijn er in elk geval enthousiast mee bezig gegaan en hebben er vrolijk op los geknipt, geplakt, gestempeld en gestansd. 

Deepti 
Guest designer (winner challenge #35)

Sientje


Anita
Anja;
You can play along until friday februari the 28th. At 8PM.

Je mag je creatie linken tot vrijdagavond 28 februari 20:00


zaterdag 8 februari 2014

Winners Challenge #36 (sketch)


Goodmorning, here we are again with a new top 3 and a new winner. Thanks to all 26 participants for our sketch challenge!

Goedemorgen, hier zijn we weer met een nieuwe top 3 en een nieuwe winnaar. Bedankt aan alle 26 deelnemers die met onze sketch challenge mee hebben gedaan! 

Top 3:(please contact Sientje. You may be our guest designer if you like)

(neem even contact op met Sientje, want als je het leuk vindt mag je een keer onze gastdesigner zijn)
AND ALSO

3. Sandie


Ladies, don't forget to grab our top 3 badge for your blog.

Dames, neem gerust de top 3 badge uit de sidebar om op je blog te plaatsen.

And the Crazy for CAS winner.........

En de Crazy for CAS winnaar...........

Karin!

Please contact Sientje to claim your prize. You can also take our winner badge to show on your blog.

Jij mag contact opnemen met Sientje voor je prijs. En als je het leuk vindt, mag je onze winnaarsbadge op je blog plaatsen.

You can still play with our  sketch challenge  that will end on friday february the 14th at 8PM.
 Please don't forget to link your blogpost and not your entire blog.

Je kunt nog meedoen met onze huidige sketch challenge. Die loopt nog tot  vrijdag  14 februari  20:00.
Vergeet niet om alleen te linken naar het blogbericht en niet naar je gehele blog.

zaterdag 1 februari 2014

Challenge #37 Inspiration Picture


Good morning all, it's Saturday already. The week is passing by so quickly. No problem of course because a new Saturday means a new challenge here at Crazy for CAS. And this time we have quite an appropriate challenge. An inspiration photo and when we chose this picture we didn't  knew yet that we would find the same picture this morning  in our own backyard, at least here in the North of the Netherlands and if you have roses in your garden. What does the Frost make some beautiful pictures. Well seems to me that the challenge all is clear ... exactly; 

Be inspired by the picture, the colours or both.

Goedemorgen allemaal, het is alweer zaterdag. Wat gaat dat snel zeg. Niet dat dat nu zo heel erg is want een nieuwe zaterdag betekend een nieuwe uitdaging hier bij Crazy for CAS. En deze keer hebben we best wel een toepasselijke uitdaging. Een inspiratiefoto en toen we deze foto uitkozen wisten we nog niet dat we hetzelfde beeld vanochtend in alle vroegte in onze eigen achtertuin zouden aantreffen, althans hier in het noorden van het land en als je rozen in je tuin hebt staan natuurlijk ;). Wat levert de vorst toch prachtige plaatjes op. Nou lijkt me dat de uitdaging al wel duidelijk is ... precies;

Laat je inspireren door de afbeelding, de kleuren of een combinatie van beiden.


We have also another new sponsor to introduce to you. AnMa Creatief

We hebben ook nog een nieuwe sponsor om aan jullie voor te stellen. AnMa Creatief


My name is Anne-Marije Poppen. I am 21 years old and I live in Olst, Overijssel, The Netherlands.

On 11-02-2011, I opened my online store AnMaCreatief. In over 2 years, the range and the online store is still growing. Starting from 2014 you will also find AnMaCreatief on various events.

We sell different brands and also a lot of fun embellishments.
In addition to the online store, AnMaCreatief has a blog with a monthly challenge. The AnMaCreatief Design Team regularly makes beautiful examples with materials from the online store.

Anne-Marije

Mijn naam is Anne-Marije Poppen. Ik ben 21 jaar en woon in Olst, Overijssel.

Op 11-02-2011 heb ik mijn webwinkel AnMaCreatief geopend. In ruim 2 jaar tijd is het assortiment enorm uitgebreid en de webwinkel groeit nog steeds door. Vanaf 2014 zal AnMaCreatief ook te vinden zijn op diverse beurzen.

Wij verkopen verschillende hobbymerken en ook heel veel leuke embellishments.
Naast de webwinkel heeft AnMaCreatief een eigen blog met een maandelijkse challenge. Het AnMaCreatief Design Team maakt regelmatig prachtige voorbeelden met materialen uit de webwinkel.

Anne-Marije


This challenge you can win a ten euro voucher from AnMa Creatief

AnMa Creatief stelt deze challenge een cadeaubon ter waarde van 10 euro beschikbaar.

---------------------------------

So time for some inspiration.
The design team has been busy for you to make some great inspiration cards.

Zo en dan nu tijd voor inspiratie.
Het design team is natuurlijk weer druk bezig geweest om voor jullie een aantal hele mooie inspiratievoorbeelden te maken.

Annemarie (guest designer winner challenge #34)

Sientje


You can link up your card (please only the blogpost and NOT your entire blog) until friday february the 14th 8PM. Creations that do not comply with the rules or the challenge will be removed. Please turn of your word verification 

Je kunt je creatie (alleen het blogbericht. NIET je gehele blog) linken tot vrijdag 14 februari 20:00
Creaties die niet voldoen aan de regels of de uitdaging zullen worden verwijderd.
Wil je de word verificatie uitzetten? Dit maakt het voor ons makkelijker om te reageren.